۱- زردی فیزیولوژیک:

این نوع زردی در میان نوزادان بسیار رایج و شایع است.

این زردی خفیف است به دلیل ناتوانی کبد نوزاد در تجزیه و پردازش سریع بیلی روبین به منظور دفع آن است.

به طور کلی این زردی در ۲ تا ۴ روزگی به وجود آمده و در طی ۱ تا ۲ هفتگی از بین می‌رود.

۲- زردی نوزادان نارس:

این زردی اغلب در نوزادان نارس رخ می‌دهد زیرا آنها کمتر قادر هستند بیلی روبین را به طور مؤثر دفع کنند.

درمان زردی نوزادان نارس، برای جلوگیری از عوارض،

سطح بیلی روبین باید بیشتر از سطح بیلی روبین نوزادان کاملی که تحت درمان‌اند پایین آورده شود.

۳- زردی ناشی از نقص شیردهی:

این زردی ممکن است در نوزادانی که از شیر مادر تغذیه می‌کنند به این دلیل بروز کند که در شیردهی مشکلی وجود دارد.

یا شیر مادر هنوز در سینه جاری نشده است.

این مسأله به دلیل خود شیر نیست، بلکه به این دلیل است که نوزاد به اندازه کافی شیر نمی‌خورد.


متخصص کودکان و نوزادان

کانال تلگرامی دکتر مهدی سعید مهر :drsaeedmehr