تغذیه کودک
نحوه از شیر گرفتن کودك

اصولا” بهتر است کودك را به تدریج از شیر بگیرید.
بدین ترتیب ابتدا شیردهی در صبح را قطع کنید و پس از یک یا دو هفته شیردهی در طول بعد از ظهر و سرانجام در هنگام شب قطع کنید و زمانی که کودك تمایل به شیرخوردن دارد او را به زور از خود دور نکنید زیرا ممکن است کودك عصبی و ناراحت شود.

تغذیه کودک بعد از دو سالگی

بعد از دو سالگی با آهسته شدن رشد، اشتهاي کودك هم کاهش می یابد.
بنابراین با توجه به روند رشد کودك تقاضا براي دریافت غذا نیز تغییر می کند.
هر چند میزان دریافت انرژي از یک غذا تا غذاي دیگر متفاوت است اما کل غذاي دریافتی روزانه کودك ثابت است. کودك در یک سالگی به ۱۰۰۰ کیلو کالري و در ۳ سالگی به ۱۳۰۰ کیلوکالري انرژي نیاز دارد البته نیاز به انرژي کودکان براساس میزان فعالیت فیزیکی آن ها متفاوت است.


متخصص کودکان و نوزادان

کانال تلگرامی دکتر مهدی سعید مهر :drsaeedmehr

ارسال سوالات پزشکی و آزمایشات از طریق تلگرام به آی دی زیر :

dr_atfal@