۱۲شهریور/۹۹
زردی های خطرناک

چه زمانی زردی خطرناک است ؟

چه زمانی زردی خطرناک است ؟ در این مقاله دکتر مهدی سعید مهر متخصص کودک و اطفال سعی داریم که شما را با زردی نوزاد بیشتر آشنا کنیم و بگویم که چهبیشتر…

۰۸شهریور/۹۹
تغذیه مادر و شیر دهی

نکات مهم تغذیه مادر در هنگام وجود زردی نوزاد

تغذیه مادر و زردی نوزاد در این مقاله دکتر مهدی سعید مهر متخصص کودک و اطفال سعی داریم که مطالبی در جهت رابطه تغذیه مادر و زردی نوزاد را برای شما عزیزانبیشتر…

۰۴شهریور/۹۹
زردی و شیر خشک

آیا شیر خشک برای درمان نوزاد خوبه یا نه ؟

درمان معجزه آسای زردی با شیر خشک در این مقاله دکتر مهدی سعید مهر متخصص کودک و اطفال سعی کردیم که مطالبی راجع به درمان زردی نوزاد با شیر خشک راه کاربیشتر…

۰۱شهریور/۹۹
زردی نوزاد 1

درمان خانگی و زردی نوزاد

درمان های خانگی و زردی نوزاد در این مقاله دکتر ممهدی سعید مهر متخصص کودک و اطفال برای شما یک سری از درمان های خانگی را بیان می کنیم که خیلی دربیشتر…

۲۹دی/۹۸

فتوتراپی در منزل

پزشکی که انجام فتوتراپی را در منزل توصیه می‌کند باید استفاده از آن را برای نوزادان با مشخصات زیر تجویز کند: نوزادان نوپا، بزرگ‌تر از ۴۸ ساعت، سالم  غلظت سرم بیلی‌روبین آنهابیشتر…

۲۵دی/۹۸
دستگاه فتوتراپی

دستگاه فتوتراپی

دستگاه فتوتراپی | در فتوتراپی از نور مخصوصی برای تغییر شکل بیلی‌ روبین استفاده می‌شود و در نتیجه کودک بهتر می‌تواند بیلی‌ روبین را تنظیم کند. با این که این روش درمانیبیشتر…

۱۶دی/۹۸
زردی (یرقان) در نوزادان

درجه زردی نوزادان

درجه زردی نوزادان در روز‌های بدو تولد به دلیل سطوح بالای بیلی روبین خون تغییر می‌کند. با توجه به روز‌هایی که از تولد نوزاد می‌گذرد سطح بیلی روبین خون و شدت آنبیشتر…