Tag Archives: تغذیه نوزاد 6 ماهه

۰۹تیر/۹۸

در سن ۶ تا ۸ ماهگی تغذیه نوزاد چگونه است ؟

تغذیه نوزاد از ۶ تا ۸ ماهگی   غذاهایی که می‌توان در سن ۶ تا ۸ ماهگی به نوزاد داد مانند  ماه های قبل بوده  البته با مواد غذایی بیشتر ، به مئاردبیشتر…