Tag Archives: درمان زردی

۲۹دی/۹۸

فتوتراپی در منزل

پزشکی که انجام فتوتراپی را در منزل توصیه می‌کند باید استفاده از آن را برای نوزادان با مشخصات زیر تجویز کند: نوزادان نوپا، بزرگ‌تر از ۴۸ ساعت، سالم  غلظت سرم بیلی‌روبین آنهابیشتر…

۲۵دی/۹۸
دستگاه فتوتراپی

دستگاه فتوتراپی

دستگاه فتوتراپی | در فتوتراپی از نور مخصوصی برای تغییر شکل بیلی‌ روبین استفاده می‌شود و در نتیجه کودک بهتر می‌تواند بیلی‌ روبین را تنظیم کند. با این که این روش درمانیبیشتر…

۱۶دی/۹۸
زردی (یرقان) در نوزادان

درجه زردی نوزادان

درجه زردی نوزادان در روز‌های بدو تولد به دلیل سطوح بالای بیلی روبین خون تغییر می‌کند. با توجه به روز‌هایی که از تولد نوزاد می‌گذرد سطح بیلی روبین خون و شدت آنبیشتر…

۱۵خرداد/۹۸
فتوتراپی راهی برای درمان زردی نوزادان

از فتوتراپی نوزادان چه چیزی می دانید ؟

نور درمانی ( فتوتراپی ) برای از بین بردن ماده ی سمی بیلی روبین عامل ایجاد بیماری زردی در نوزادان ، روش نوردرمانی وجود دارد که آن را فتوتراپی می نامند. بدین ترتیببیشتر…