Tag Archives: زردی در نوزادان

۲۹دی/۹۸

فتوتراپی در منزل

پزشکی که انجام فتوتراپی را در منزل توصیه می‌کند باید استفاده از آن را برای نوزادان با مشخصات زیر تجویز کند: نوزادان نوپا، بزرگ‌تر از ۴۸ ساعت، سالم  غلظت سرم بیلی‌روبین آنهابیشتر…

۱۵مهر/۹۸
بیماری زردی غیر طبیعی در نوزادان

از علل عمده بروز بیماری زردی تا زردی غیر طبیعی در نوزادان

علل عمده بروز بیماری زردی در نوزاد چیست؟  بروز بیماری زردی علل مختلفی دارد. گاهی گلبول های قرمز خون خرد می شوند و این باعث می شود نوزاد پس از مدتی مثلابیشتر…

۰۶مهر/۹۸
بیماری یرقان

چگونه می توان بیماری یرقان را در نوزادان تشخیص داد ؟

چگونه می توانم بگویم آیا نوزادم بیماری یرقان دارد؟ افراد متخصص تست سریعی را برای تشخیص بیماری یرقان در منزل توصیه می کنند: در یک اتاق با روشنایی مناسب، فشار ملایمی رابیشتر…