Tag Archives: زردی نوزادان

۰۱مهر/۹۸
یرقان نوزادان نگران کننده است ؟

آیا یرقان نوزاد ( زردی نوزاد ) نگران کننده است ؟

چقدر زردی یا یرقان برای نوزادان نگران کننده است ؟  تعدادی از نوزادان بعد از تولد دچار یرقان می شوند. ممکن است زردی فقط در چشم نوزاد دیده شود و یا علاوهبیشتر…

۱۰بهمن/۹۷

زردی کودکان ناشی از ناسازگاری گروه خونی

اگر گروه خونی نوزاد با مادر متفاوت باشد، مادر ممکن است آنتی بادی‌هایی که گلبول‌های قرمز خون نوزاد را نابود می‌کنند تولید کند. این امر موجب یک تجمع ناگهانی از بیلی روبینبیشتر…

۱۶آذر/۹۷
زردی فیزیولوژیک

زردی فیزیولوژیک

حدود ۶۰ درصد نوزادان با وزن طبیعی و ۸۰ درصد نوزادان نارس در هفته اول بعد از تولد زرد می‌شوند. در بعضی از نوزادان، فقط سفیدی چشم زرد می‌گردد، بعضی دیگر نهبیشتر…