Tag Archives: علل عفونت نوزادان

۱۷اردیبهشت/۹۸
عفونت در نوزادان تازه متولد شده

عفونت در نوزادان تازه متولد شده

نکات کلیدی – اکثر عفونت ها در نوزادان توسط باکتریها ایجاد می شوند، در حالی که برخی از آنها نیز توسط ویروس ها به وجود می آیند. – نشانه های عفونت عبارتندبیشتر…