Tag Archives: فتوتراپی

۱۵خرداد/۹۸
فتوتراپی راهی برای درمان زردی نوزادان

از فتوتراپی نوزادان چه چیزی می دانید ؟

نور درمانی ( فتوتراپی ) برای از بین بردن ماده ی سمی بیلی روبین عامل ایجاد بیماری زردی در نوزادان ، روش نوردرمانی وجود دارد که آن را فتوتراپی می نامند. بدین ترتیببیشتر…