Tag Archives: کوتاهی قد کودکان

۰۴اردیبهشت/۹۸
کوتاهی قد کودکان

تشخیص کوتاه قدی در کودکان

تشخیص کوتاهی قد در کودکان برای ارزیابی و مدیریت کودکان کوتاه قد متخصص اطفال باید راهبردهایی مناسبی داشته باشد چرا که این وضعیت یکی از شایعترین دلایل مراجعه والدین به متخصص اطفالبیشتر…

۰۲اردیبهشت/۹۶

بررسی کوتاهی قد در کودکان

در مورد کودکانی که نسبت به همسالان خود از قد کوتاه تری برخوردارند اقدامات تشخیصی و درمانی مناسب و به هنگام “از اهمیت خاصی از نظر پاسخدهی به درمان . کاهش عوارضبیشتر…

۱۰خرداد/۹۵

تاثیر تغذیه بر کوتاهی قد کودکان

تاثیر تغذیه بر کوتاهی قد کودکان زمانی به کودک، کوتاه قد گفته می شود که نسبت به میانگین قد همسالان و خانواده قدی کوتاه تر داشته باشد.کوتاهی قد معمولا به سه دلیلبیشتر…